Công trình tiêu biểu

Bàn giao công viên nước bơm hơi tại Hà Tĩnh

Công trình công viên nước tại Hà Tĩnh
Phục vụ cho việc kinh doanh giải trí
Sản xuất và thi công: Hoàng Hải