Tài khoản ngân hàng của Nhà sản xuất Hoàng Hải

Vietcombank ngân hàng ngoại thương
Số tài khoản: HOANGHAICO
Chủ tài khoản: Nguyễn Tuấn Hải