Tài khoản công ty

Dành cho quý khách có nhu cầu lấy VAT (giá +10%).

Vietcombank ngân hàng ngoại thương
Chủ tài khoản: Công ty TNHH sản xuất và công nghệ Hoàng Hải
Số tài khoản: 1019569955