Báo giá

Báo giá bể bạt không khung anh Ngọc – Hải Dương

Khách hàng: Anh Ngọc – Địa chỉ: Hải Dương
Nhu cầu: Thay bạt cho bể bơi bị phai màu
Địa điểm lắp đặt: thôn Cẩm Ngọc, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
Ngày báo giá: 03/05/2024
Link tải file excel