Báo giá

Báo giá bể bơi bạt không khung anh Đức Tuấn – HN

Khách hàng: Anh Tuấn – Địa chỉ: Hà Nội
Nhu cầu: Lắp bể bơi bạt không khung thay cho bạt cũ bị rách
Địa điểm lắp đặt: Ứng Hòa, Hà Nội
Ngày báo giá: 17/05/2024
Link tải file excel