Báo giá

Báo giá bể bơi bạt không khung anh Hợp – Hải Dương

Khách hàng: Anh Hợp – Địa chỉ: Hải Dương
Nhu cầu: Lắp bể bơi bạt không khung, thay cho bể cũ bị rách và phai màu bạt
Địa điểm lắp đặt: Đội 8, An Xá, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương
Ngày báo giá: 17/05/2024
Link tải file excel