Báo giá

Báo giá bể bơi di động anh Sơn – Hà Tĩnh

Khách hàng: Anh Sơn – Địa chỉ: Hà Tĩnh
Nhu cầu: Lắp bể bơi di động, phục vụ dạy bơi cho trường học
Địa điểm lắp đặt: trường TH Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Ngày báo giá: 05/07/2024
Link tải file excel