Báo giá

Báo giá bể bơi di động chị Tuyết – Bắc Giang

Khách hàng: Chị Tuyết – Địa chỉ: Bắc Giang
Nhu cầu: Lắp bể bơi di động, phục vụ dạy bơi cho kinh doanh, công ty phối ghép hệ thống lọc
Địa điểm lắp đặt: Thành phố Bắc Giang
Ngày báo giá: 14/05/2024
Link tải file excel