Báo giá

Báo giá hồ bạt nuôi cá anh Bảo – Thủ Đức

Khách hàng: Anh Bảo – Địa chỉ: Thủ Đức
Nhu cầu: Lắp hồ bạt nuôi cá, công ty phối ghép hệ thống lọc
Địa điểm lắp đặt: xưởng chế biến thực phẩm Cỏ May Farm, 850 Võ Nguyên Giáp, phường Tân Phú, quận 9
Ngày báo giá: 05/04/2024
Link tải file excel