Báo giá

Báo giá hồ bạt nuôi cá anh Hoàng – Kiên Giang

Khách hàng: Anh Hoàng – Địa chỉ: Kiên Giang
Nhu cầu: Lắp hồ bạt nuôi cá
Kích thước: 5m1 x 9m6 cao 1m3
Địa điểm lắp đặt: Kiên Lương, Kiên Giang
Ngày báo giá: 20/01/2024
Link tải file PDF báo giá