Báo giá

Báo giá hồ bạt nuôi tôm anh Kiên – Vũng Tàu

Khách hàng: Anh Kiên – Địa chỉ: Vũng Tàu
Nhu cầu: Lắp hồ bạt nuôi tôm
Địa điểm lắp đặt: ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày báo giá: 8/5/2024
Link tải file excel