Báo giá

Báo giá hồ bạt nuôi tôm chị Ngọc – Quận 2

Khách hàng: Chị Ngọc – Địa chỉ: Quận 2
Nhu cầu: Lắp hồ bạt nuôi tôm
Địa điểm lắp đặt: Đ. Liên Phường, An Phú, Quận 2
Ngày báo giá: 11/06/2024
Link tải file excel