Báo giá

Báo giá hồ bơi bạt không khung anh Vũ – Đắk Lắk

Khách hàng: Anh Vũ – Địa chỉ: Đắk Lắk
Nhu cầu: Thay bạt cho hồ bơi di động, bạt bị rách
Địa điểm lắp đặt: huyện Eakar – Đắk Lắk
Ngày báo giá: 15/05/2024
Link tải file excel