Báo giá

Báo giá hồ bơi bạt không khung chị Giang – Cần Thơ

Khách hàng: Chị Giang – Địa chỉ: Cần Thơ
Nhu cầu: Thay bạt hồ bơi di động, bị phai màu bạt
Địa điểm lắp đặt: Cần Thơ
Ngày báo giá: 15/05/2024
Link tải file excel