Báo giá

Báo giá hồ bơi bạt không khung Chú Lượng – Kiên Giang

Khách hàng: Chú Lượng – Địa chỉ: Kiên Giang
Nhu cầu: Báo giá hồ bơi bạt không khung, đặt vào hồ xây
Địa điểm lắp đặt: Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang
Ngày báo giá: 04/05/2024
Link tải file excel