Báo giá

Báo giá hồ bơi đ động anh Tính – Sóc Trăng

Khách hàng: Anh Tính – Địa chỉ: Sóc Trăng
Nhu cầu: Lắp hồ bơi di động, phục vụ dạy bơi cho kinh doanh
Địa điểm lắp đặt: Sóc Trăng
Ngày báo giá: 06/06/2024
Link tải file excel