Báo giá

Báo giá hồ bơi di động anh Đạt – Bình Phước kt 5m1 x 12m6

Khách hàng: Anh Đạt – Địa chỉ: Bình Phước
Nhu cầu: Lắp hồ bơi di động, phục vụ dạy bơi cho kinh doanh, không lắp bơm lọc
Địa điểm lắp đặt: Bình Phước
Ngày báo giá: 16/04/2024
Link tải file excel