Báo giá

Báo giá hồ bơi di động anh Khoa – An Giang

Khách hàng: Anh Khoa – Địa chỉ: An Giang
Nhu cầu: Lắp hồ bơi di động, phụ vụ dạy bơi cho kinh doanh, đã có bình lọc, chỉ lấy máy bơm
Địa điểm lắp đặt: Phú Lâm, Phú Tân, An Giang
Ngày báo giá: 08/04/2024
Link tải file excel