Báo giá

Báo giá hồ bơi di động anh Thắng – Quảng Nam

Khách hàng: Anh Thắng – Địa chỉ: Quảng Nam
Nhu cầu: Lắp hồ bơi di động, phụ vụ dạy bơi cho gia đình
Địa điểm lắp đặt: Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
Ngày báo giá: 06/04/2024
Link tải file excel