Báo giá

Báo giá hồ bơi di động chị Hạnh Tiên – Tây Ninh

Khách hàng: Chị Hạnh Tiên – Địa chỉ: Tây Ninh
Nhu cầu: Lắp hồ bơi di động, phục vụ dạy bơi cho kinh doanh, công ty phối ghép hệ thống lọc
Địa điểm lắp đặt: Giang Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày báo giá: 17/06/2024
Link tải file excel