Báo giá

Báo giá thiết bị bể bơi anh Hoàng – Bắc Ninh

Khách hàng: Anh Hoàng – Địa chỉ: Bắc Ninh
Nhu cầu: Mua thiết bị cho bể bơi
Địa điểm lắp đặt: Đường Nguyễn Quyền, Võ Cường, Bắc Ninh
Ngày báo giá: 05/06/2024
Link tải file excel