Báo giá

Báo giá thiết bị bể bơi chị Thảo – Hải Phòng

Khách hàng: Chị Thảo – Địa chỉ: Hải Phòng
Nhu cầu: báo giá thiết bị cho bể bơi xây dựng
Địa điểm lắp đặt: Khách sạn Dream Dragon Resort, Vạn Hương – Đồ Sơn – Hải Phòng
Ngày báo giá: 22/06/2024
Link tải file excel