Công trình tiêu biểu

Lắp ráp hồ bơi di động cho gia đình ở HCM

  • Địa điểm: Củ Chi.
  • Mục đích sử dụng: Giải trí gia đình.
  • Các hạng mục liên quang: 01 hồ bơi di động, 01 hệ thống bơm lọc tuần hoàn.
  • Nhà sản xuất và thi công: Hoàng Hải.
  • Hình ảnh thực tế
hồ bơi lắp ghép

hồ bơi lắp ráp

hồ bơi lắp ráp

hồ bơi gia đình
hồ bơi mini

bể bơi lắp ghép

bể bơi lắp ghép

Máy bơm được đặt trên cao 1 chút đề phòng lụt ngập, đường điện được thiết kế cẩn thận và đi ngầm dưới đất

Máy bơm được đặt trên cao 1 chút đề phòng lụt ngập, đường điện được thiết kế cẩn thận và đi ngầm dưới đất

ho-boi-lap-ghep-3