Báo giá

Báo giá bạt hồ bơi không khung chị Hạnh Tiên – Tây Ninh

Khách hàng: Chị Hạnh Tiên – Địa chỉ: Tây Ninh
Nhu cầu: Thay bạt cho hồ bơi, đã có sẵn chân khung
Kích thước: 6m6 x 15m6 cao 1m32
Kích thước: 6m6 x 9m6 cao 0m65
Địa điểm lắp đặt: Giang Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày báo giá: 15/01/2024
Link tải file PDF báo giá