Báo giá

Báo giá hồ bơi di động chị Gấm – Bình Dương

Khách hàng: Chị Gấm – Địa chỉ: Bình Dương
Nhu cầu: Lắp đặt hồ bơi di động, phục vụ dạy bơi cho kinh doanh, công ty phối ghép hệ thống lọc
Địa điểm lắp đặt: Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
Ngày báo giá: 21/02/2024
Link tải file PDF báo giá