Các mẫu nhà hơi trượt nước được yêu thích nhất của HoangHaico

Nhà hơi trượt nước 01

30,000,000VND
Kích thước 6x4m cao 5m. Bạt PVC 0.55mm

Nhà hơi trượt nước 02

30,000,000VND
Kích thước 6x4m cao 5m. Bạt PVC 0.55mm

Nhà hơi trượt nước 03

24,000,000VND
Kích thước 4x4m cao 3,5m Đã bao gồm bơm khí Chất liệu bạt PVC 0.55mm

Nhà hơi trượt nước 04

34,000,000VND
Kích thước 6x4m cao 5m 6m là cạnh gác lên thành bể bơi. Bao gồm 2 bơm khí Chất liệu bạt PVC 0.55mm